Správa nemovitostí

 
Správa nemovitostí a facility management.
 
Výběr služeb, které zajišťujeme:
 
- revizi zařízení
- úklid prostor
- můžeme zajistit školení BOZP a zdravotní prohlídky
- dostupnost 24 h. denně (dle dohody)
- zajišťování internetové a telefoní konektivity
- údržba venkovních prostor (sekání trávy, údržba zeleně, čištění chodníků a venkovních prostor apod.)
- facility poradenství
- oprava a údržba nemovitostí
- správa tepelných zdrojů, jejich údržba a opravy
- zajišťujeme pasparty domů, evidenční služby, vyučtování služeb
- jsme schopni spravovat i vedení účetnictví spojené s daňovou evidencí, 
- zajištění daňových a finančních poviností pro finanční úřad a místní samosprávu
- právní servis týkající se realitní a facility problematiky
- technicko-správní servis (technické prohlídky, technická evidence budov a jejich částí, opravy apod.)
- mzdová agenda a evidence docházky
- zajištění ostrahy a zabezpečení budov alarmy a napojení na PCO
- bezpečnostní služby
- zajištění zabezpečovacího zařízení a následný servis a revize
- po dohodě jsme schopni zařídit i pojištění nemovitostí
- marketingové služby a inzerce volný nájemních prostor
- právní servis při podpisu nájemních smluv
- kontrola včasného placení nájemného
- pravidelné kontroly pronajaté nemovitosti
- kontrola a evidence měřidel a jejich následné možné fakturace
- přeposílání a vyřizování pošty
- vedeme a aktualizujeme pasporty, evidenční listy, přehledy nájemců a podnájemců
- zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb a další kontakt s nimi
- veškeré služby v oblasti správy nemovitostí jsou poskytovány v češtině, nebo po dohodě v angličtině
- revizi zařízení
- úklid prostor
- můžeme zajistit školení BOZP a zdravotní prohlídky
- dostupnost 24 h. denně (dle dohody)
- zajišťování internetové a telefoní konektivity
- údržba venkovních prostor (sekání trávy, údržba zeleně, čištění chodníků a venkovních prostor apod.)
- facility poradenství
- oprava a údržba nemovitostí
- správa tepelných zdrojů, jejich údržba a opravy
- zajišťujeme pasparty domů, evidenční služby, vyučtování služeb
- jsme schopni spravovat i vedení účetnictví spojené s daňovou evidencí, 
- zajištění daňových a finančních poviností pro finanční úřad a místní samosprávu
- právní servis týkající se realitní a facility problematiky
- technicko-správní servis (technické prohlídky, technická evidence budov a jejich částí, opravy apod.)
- mzdová agenda a evidence docházky
- zajištění ostrahy a zabezpečení budov alarmy a napojení na PCO
- bezpečnostní služby
- zajištění zabezpečovacího zařízení a následný servis a revize
- po dohodě jsme schopni zařídit i pojištění nemovitostí
- marketingové služby a inzerce volný nájemních prostor
- právní servis při podpisu nájemních smluv
- kontrola včasného placení nájemného
- pravidelné kontroly pronajaté nemovitosti
- kontrola a evidence měřidel a jejich následné možné fakturace
- přeposílání a vyřizování pošty
- vedeme a aktualizujeme pasporty, evidenční listy, přehledy nájemců a podnájemců
- zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb a další kontakt s nimi
- veškeré služby v oblasti správy nemovitostí jsou poskytovány v češtině, nebo po dohodě v angličtině
 
 
V tuto chvíli není služba z kapacitních důvodů bohužel dostupná.